Antologija ljubavne srpske poezije

Kroz autentične videozapise, Lazar Ristovski donosi živopisne priče i pesme od najpoznatijih pisaca, pružajući jedinstvenu perspektivu na lepotu srpske kulture i tradicije